financieel-administratief.jpg

Maak gebruik van onze administratieve diensten

Komt u handen tekort om de nodige administratie tijdig uit te voeren? Is er tijdelijk een te grote werkdruk of is er eerder een acuut tekort in de bezetting? MCL Consultancy helpt u uit de nood!  Haal één van onze professionals in huis. Uitvoerend of stratigisch werk. Eén of meerdere dagen per week of voltijds.

Financieel administratief

MCL kelpt in de administrieve ondersteuning binnen de boekhouding.  Het opmaken van verslagen, het bijhouden van statistieken en verwerken van gegevens, personeelsadminsitratie, opmaak facturen, debiteuren beheer,...    Deze taken worden met een aanvaardbaar rendement vanaf dag één uitgevoerd en dit zolang u het nodig acht.